Laatste nieuws2017-09-04T13:27:03+02:00

Laatste nieuws

Vanaf nu ook officieel NPA geaccrediteerd!

Huisartspraktijk de Vos is door NPA geaccrediteerd. We zijn erg trots dit keurmerk voor excellente huisartspraktijken te mogen dragen. Een huisartsenpraktijk krijgt dit merk alleen als zij aan strenge eisen voldoet. Dit om aan patiënten te laten zien dat Huisartspraktijk de Vos kwaliteit levert die door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bewaakt wordt.

Wat houdt dit in?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. NPA accreditatie is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren van de praktijk. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Noemenswaardige kwaliteit op het gebied van praktijkvoering, medisch handelen en patiënten oordeel. Het keurmerk zorgt voor transparantie en laat zien dat de praktijk gericht werkt aan kwaliteitsverbetering naar de landelijk vastgestelde normen.

Het NPA stelt het als volgt:

Als patiënt/cliënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisartsen- of verloskundigenpraktijk u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het antwoord: met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering  

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw mening telt!

Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

Verlenging keurmerk

NPA verricht de certificering van de huisartsen- of verloskundigenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.

Wegblijftarief

Wij zijn genoodzaakt de kosten in rekening te brengen als u niet verschijnt op uw afspraak met de huisarts/POH-S/POH-GGZ. Helaas gebeurt het te vaak dat iemand niet komt opdagen. U krijgt de rekening dan van ons thuisgestuurd. De kosten bedragen 25€. Let op: tot 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak nog telefonisch afzeggen. Dank voor uw begrip.

Geen inloopspreekuur meer in 2019

Let op!

Vanaf 1 januari 2019 is er geen inloopspreekuur meer. Het spreekuur op afspraak breiden wij uit, ma – vr kunt u vanaf 08:00 uur een afspraak met uw huisarts maken. Hierdoor kunnen wij meer patiënten helpen.

Als u de huisarts wil zien, vragen wij u dus altijd een afspraak te maken via MijnGezondheidsnet of de assistentes.

“Bloedprikken” voortaan op de praktijk!

Vanaf 18 december beginnen wij met het bloedafnamespreekuur. U hoeft dan niet meer naar de prikposten Oude Pastorie/Holleblok of naar het ziekenhuis voor laboratoriumonderzoek.
Onze praktijkassistentes nemen, op afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur (m.u.v. feestdagen) bij u bloed af op de praktijk Lindenlaan 46. Vergeet niet uw labformulier mee te nemen. U wordt dan vakkundig en snel geholpen.

Krijgt u van de huisarts of POH een formulier om bloed te laten prikken?
Maak dan meteen een afspraak bij de assistente voor het bloedafnamespreekuur maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur.

Online afspraken maken nu mogelijk

 

 

 

 

Huisartspraktijk de Vos nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Verder kunt u bijvoorbeeld herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen bekijken, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartspraktijk de Vos kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?

Wanneer u uw dossier op MijnGezondheid.net wilt openen kunt u uw interesse kenbaar maken bij de huisartsenpraktijk. Wanneer u als patiënt bent aangemeld op het portaal van mijngezondheid.net ontvangt u, van uw zorgverlener, hierover een bevestiging. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van mijngezondheid.net gaat inloggen zult u het contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Door deze akkoordverklaring digitaal te ondertekenen bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk en apotheek goed en betrouwbaar is geregeld.

Lees voor u uw handtekening zet de voorwaarden en de algemene informatie goed door. Is iets niet duidelijk, dan leggen wij het u graag uit.

Privacyverklaring i.v.m. wet AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Lees ons privacyreglement op deze website: bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.