Laatste nieuws2017-09-04T13:27:03+00:00

Laatste nieuws

Geneeskundestudent in de praktijk

De komende weken is Emma Scheepens als stagiair te gast in onze huisartspraktijk. Op een aantal vrijdagen zal zij meelopen met de huisarts en zelf ook patiënten ontvangen (onder supervisie van dr. de Vos). Emma is 2e jaars Geneeskundestudent aan de VU. Mocht u de dokter liever alleen spreken, wilt u dit dan van tevoren aan de assistente aangeven.

Online afspraken maken nu mogelijk

 

 

 

 

Huisartspraktijk de Vos nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit internetportaal van de praktijk krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Verder kunt u bijvoorbeeld herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen bekijken, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij Huisartspraktijk de Vos kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?

Wanneer u uw dossier op MijnGezondheid.net wilt openen kunt u uw interesse kenbaar maken bij de huisartsenpraktijk. Wanneer u als patiënt bent aangemeld op het portaal van mijngezondheid.net ontvangt u, van uw zorgverlener, hierover een bevestiging. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van mijngezondheid.net gaat inloggen zult u het contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Door deze akkoordverklaring digitaal te ondertekenen bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk en apotheek goed en betrouwbaar is geregeld.

Lees voor u uw handtekening zet de voorwaarden en de algemene informatie goed door. Is iets niet duidelijk, dan leggen wij het u graag uit.

Update Inloopspreekuur

Ter verduidelijking: het inloopspreekuur is bedoeld voor één korte vraag. U wordt vriendelijk gevraagd zich aan de balie aan te melden. De tijden zijn maandag t/m vrijdag 08:00 – 08:20 uur. Patiënten die zich na 08:20 uur melden, kunnen niet meer op het inloopspreekuur terecht maar mogen een regulier afspraak maken.

Privacyverklaring i.v.m. wet AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Lees ons privacyreglement op deze website: bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Griepepidemie Hart van Nederland SBS

De griepepidemie duurt nu al meer dan 11 weken. Dokter de Vos werd door SBS Hart van Nederland geïnterviewd hierover. Bekijk het item hier. Heeft u griep(klachten)? Doe de Thuisarts Griepcheck of bel met onze praktijk!

Deelname aan het VERTIGO-onderzoek

Huisartspraktijk De Vos neemt deel aan een wetenschappelijk onderzoek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. In het VERTIGO-onderzoek wordt een nieuwe behandeling voor duizeligheid bij vijftigplussers onderzocht. Deze behandeling kan helpen wanneer het evenwichtsorgaan verstoord is. Als u in de afgelopen twee jaar met duizeligheid op het spreekuur bent geweest zult u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.